Значение на безпогрешен

безпогрѐшен
безпогрѐшна, безпогрѐшно, мн. безпогрѐшни, прил. Който не съдържа или не допуска грешки. Безпогрешен усет. // нареч. безпогрѐшно. Ориентирам се безпогрешно. // същ. безпогрѐшност, безпогрешността̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".