Значение на думата безотговорен

безотгово̀рен
безотгово̀рна, безотгово̀рно, мн. безотгово̀рни, прил. Който не проявява отговорност. Безотговорно поведение. // нареч. безотгово̀рно. Говоря безотговорно. // същ. безотгово̀рност, безотговорността̀, ж. Проявявам безотговорност.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".