Значение на безкористен

безко̀ристен
безко̀ристна, безко̀ристно, мн. безко̀ристни, прил. Който е лишен от корист. Безкористна помощ. // нареч. безко̀ристно. Нищо не върши безкористно. // същ. безко̀ристност, безкористността̀, ж. Отличава се с безкористност.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".