Значение на беззаконие

беззако̀ние
мн. беззако̀ния, ср.
1. Само ед. Отсъствие на законност; липса на достатъчно и добри закони. Не може да се управлява в беззаконие.
2. Нарушение на закона; произвол. Това предразполага към беззаконие. Постоянно върши беззакония.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".