Значение на безвъзмезден

безвъзмѐзден
безвъзмѐздна, безвъзмѐздно, мн. безвъзмѐздни, прил. Който се предоставя даром, за който нищо не се иска насреща. Безвъзмезден труд. // нареч. безвъзмездно. Помагам безвъзмездно. Давам безвъзмездно.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".