Значение на барок

баро̀к
м., само ед. Истор. Стил в архитектурата и изкуството през ХVI – ХVIII век (предимно в Западна Европа), който се характеризира с пищност и сложност на формите, декоративност и монументалност. // прил. баро̀ков, баро̀кова, баро̀ково, мн. баро̀кови.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".