Значение на балван

(диал.) буца от пръст

Употреба и правопис на балван

Спънах се на нивата в един балван.

Значение на балван

Старобългарска дума, означаваща идол, място за молитва. Използва се донякъде като синоним на камък (голяма скала).

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".