Значение на байт

(от английски - byte, означение В) Единица за обем на информация, записана в цифров (двоичен) вид.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".