Значение на ахриман

Върховно иранско божество на злото, близнак и антипод на Ахурамазда (породени са от Зерван, в 4 световни цикъла воюват помежду си). Пример за начало на дуалистично осмисляне на силите в света.