Значение на атрибут

атрибу̀т
мн. атрибу̀ти, (два) атрибу̀та, м.
1. Характерен белег, свойство, качество, черта на човек или предмет.
2. Спец. В езикознанието – определение. // прил. атрибутѝвен, атрибутѝвна, атрибутѝвно, мн. атрибутѝвни (във 2 знач.). Атрибутивна функция.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".