Значение на атман

Едно от основните понятия в религиознофилософската система на индуизма; субективно психично начало, душа, индивидуално битие. Виж веданта.