Значение на астарта

Западносемитска езическа богиня на любовта и плодородието. Съответства на римската богиня Венера. Култов център на Астарта е гр. Угарит (днес около Литания, Сирия).

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".