Значение на армъни

Арумъните (варианти армъни, аромъни, наричани още власи, цинцари, куцовласи, македонци, каравласи) са народ, населяващ в южните части на Балканския полуостров. Населяват Северна Гърция, части от Албания, Република Македония и България. Наброяват около 115 хил. души (1992). Армъните говорят различни диалекти на арумънския език, който е част от групата на балканските романски езици, близък до румънския език.

Значение на армъни

Арумъните (варианти армъни, аромъни, наричани още власи, цинцари, куцовласи, македонци, каравласи) са народ, населяващ в южните части на Балканския полуостров. Населяват Северна Гърция, части от Албания, Република Македония и България. Наброяват около 115 хил. души (1992). Армъните говорят различни диалекти на арумънския език, който е част от групата на балканските романски езици, близък до румънския език.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".