Значение на думата арматура

армату̀ра
ж., само ед. Спец.
1. В строителството – железните пръти, които се използват в една железобетонна конструкция.
2. В техниката – съвкупност от прибори и принадлежности на апарат, машина. // прил. армату̀рен, армату̀рна, армату̀рно, мн. армату̀рни. Арматурен двор. Арматурно табло.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".