Значение на арамазд

Главен арменски бог; семантично се свързва с иранския Ахурамазда. Баща (или съпруг) на Анаид. Култът към Арамазд прониква в Армения най-рано в средата на I хилядолетие пр. Хр.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".