Значение на апорт

(в правото) Апорт е парична или непарична вноска в капитала на търговско дружество. Непаричните вноски се наричат апортни. Те имат за предмет вещи или ограничени вещни права /право на ползване, право на строеж, право на надстрояване и пристрояване/. Не се допуска предмет на апорта да е сервитут. Днес взехме решение в търговското дружество, да внеса като апорт собствеността върху апартамента.

Значение на апорт

(в правото) Апорт е парична или непарична вноска в капитала на търговско дружество. Непаричните вноски се наричат апортни. Те имат за предмет вещи или ограничени вещни права /право на ползване, право на строеж, право на надстрояване и пристрояване/. Не се допуска предмет на апорта да е сервитут. Днес взехме решение в търговското дружество, да внеса като апорт собствеността върху апартамента.

Значение на апорт

(за тренировка на кучета) Апорт е название на всякакви предмети, които може кучето да донесе. Обръщение към кучето : Донеси апорта !

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".