Значение на аполитичност

Безразличие към политиката. ...Ботев всъщност си поставя за цел да осъди аполитичността на онези българи, които биха могли да бъдат полезни на народа си...

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".