Значение на анюитет

(юри.) Периодична парична вноска, коята включва в себе си частично плащане на капитала по паричното задължение и изтеклата за периода лихва върху остатъка от капитала.

Значение на анюитет

(юри.) Периодична парична вноска, коята включва в себе си частично плащане на капитала по паричното задължение и изтеклата за периода лихва върху остатъка от капитала.