Значение на антропоморфия

или антропоморфизъм - приписване на човешки характеристики и функции на животни, неодушевени предмети, природни стихии или митологични същества. Характерно за голяма част от религиите по света е да изобразяват божествата, които почитат, в антропоморфен вид — т.е. с външност, мисли, чувства, желания и отношения, подобни на човешките.
Визуалната ти антропоморфия ме дислоцира до опортюнистична реградация.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".