Значение на антей

мит. Гигант, син на Посейдон и Гея. Той предизвиква случайни непознати на двубой и ги убива, за да направи от черепите им храм на своя баща Посейдон. Изключителните си сили черпи от допира със земята - неговата майка Гея. При схватката с Херакъл, обаче, Херакъл го побеждава, като го вдига във въздуха и го удушава.
Борбата между Антей и Херакъл е често изобразяван сюжет в античната скулптура.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".