Значение на амфиболия

Названието на този тип стилистична грешка , превеждано обикновено като “двусмислица” е от гръцки произход и означава “Раздвояване на личността, двузначност”.Освен това терминът има и още едно значение – “ съмнение, колебание”. "Хеликоптерите евакуират хора от районите на река Одер.Нощем те спят върху пясъчни чували" - не е ясно кои " те" - хеликоптерите или хората ?

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".