Значение на акултурация

Терминът акултурация е въведен през 1936 г. от американските социолози Редфийлд, Линтън и Херсковиц за означаване връзките между две или повече различни култури. Вследствие на продължителен контакт между техни представители /индивиди или групи/ се получават изменения в културния патерн на едната или двете групи.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".