Значение на думата акроним

Удобнопроизносима дума - неологизъм или популярна дума, получена от части на абревиатурата на еднозначно, дълго и често използвано в определени среди словосъчетание, плюс допълнителни букви от неговите думи при спазване на последователността им в словосъчетанието. Целта е благозвучност и бързина на произнасяне и на записване. Пример: Българска Академия на Науките - БАН

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32436 термина и с 33289 описания.

Последното добавено описание е на терминът "белодробна емболия".