Значение на азбест

а̀збест
м., само ед. Влакнест силикатен материал със сив цвят, от който се произвеждат огнеупорни материали и изделия. // прил. а̀збестов, а̀збестова, а̀збестово, мн. а̀збестови.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".