Значение на адитивен

Получен в резултат на събиране, прибавяне, натрупване или става чрез прибавяне, прилагане. Шумът натоварва не само слуховата функция, но и нервната система, висшата нервна дейност и анализаторите, и при съчетано действие ефектът им е адитивен.

Значение на адитивен

Получен в резултат на събиране, прибавяне, натрупване или става чрез прибавяне, прилагане. Шумът натоварва не само слуховата функция, но и нервната система, висшата нервна дейност и анализаторите, и при съчетано действие ефектът им е адитивен.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".