Значение на агресия

Понятие в психологията и психопатологията, с което се означава регистър от поведения, насочен към нанасяне на вреда на другия или на себе си.
Склонен е към агресия.