Значение на думата агреман

агрема̀н
м., само ед. Спец. Официално дадено съгласие на една държава да приеме като дипломатически представител лице, предложено от друга държава.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".