Значение на агрегат

агрега̀т
мн. агрега̀ти, (два) агрега̀та, м. Няколко разнотипни машини или устройства, съединени в едно цяло за съвместна работа. Доилен агрегат. // прил. агрега̀тен, агрега̀тна, агрега̀тно, мн. агрега̀тни. • Агрегатно състояние. Състояние на вещество, което може да бъде четири вида: твърдо, течно, газообразно, плазмено.