Значение на думата агрегат

агрега̀т
мн. агрега̀ти, (два) агрега̀та, м. Няколко разнотипни машини или устройства, съединени в едно цяло за съвместна работа. Доилен агрегат. // прил. агрега̀тен, агрега̀тна, агрега̀тно, мн. агрега̀тни. • Агрегатно състояние. Състояние на вещество, което може да бъде четири вида: твърдо, течно, газообразно, плазмено.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".