Значение на аграрен

агра̀рен
агра̀рна, агра̀рно, мн. агра̀рни, прил. Който се отнася до земеделието, до селското стопанство. Аграрна политика. Аграрна реформа. Аграрна страна.