Значение на думата агравация

(Мед.) (от Лат.aggravatio) 1. преувеличаване на субективни болестни явления; 2. влошаване (на болест).

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".