Значение на агнец

агнѐц
м., само ед.
1. Агне, което се принася като жертва.
2. Прен. Изкупителна жертва.
3. Спец. В църквата – кръстово изображение върху нафора.