Значение на думата агломерация

агломера̀ция
мн. агломера̀ции, ж.
1. Спец. Само ед. В металургията – свързване в късове на ситни руди чрез спичането им в металургични пещи.
2. Спец. Голям градски център заедно с урбанизираните под негово влияние съседни селища, обвързани икономически. // прил. агломерацио̀нен, агломерацио̀нна, агломерацио̀нно, мн. агломерацио̀нни.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".