Значение на думата аглет

АГЛЕТИТЕ са приспособления с различна форма, поставяни в краищата на връзките за обувки. Накрайниците на връзките за обувки имат няколко функции: 1.Предотвратяване разплитането на връзката. 2.Улесняване прекарването на края на връзката през отворите на обувката. 3.Декоративна функция. Моите връзки за обувки имат метален аглет.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".