Значение на агитация

агита̀ция
ж., само ед. Дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или върху части от него. Водя агитация. // прил. агитацио̀нен, агитацио̀нна, агитацио̀нно, мн. агитацио̀нни. Агитационни материали.