Значение на агиография

агиогра̀фия
ж., само ед. Спец. Вид религиозна литература за живота на провъзгласените от църквата светци. // прил. агиогра̀фски, агиогра̀фска, агиогра̀фско, мн. агиогра̀фски. Агиографска литература.