Значение на агенция

агѐнция
мн. агѐнции, ж. Представителство на учреждение, предприятие, фирма и под. Информационна агенция. Търговска агенция. Рекламна агенция.