Значение на автостоп

автосто̀п
мн. автосто̀пове, (два) автосто̀па, м.
1. Автоматична спирачка.
2. Само ед. Безплатно придвижване на лице, което спира минаващ край него автомобил с вдигане на ръка и специален жест. Пътувам на автостоп.