Значение на авторитетен

авторитѐтен
авторитѐтна, авторитѐтно, мн. авторитѐтни, прил.
1. Който има авторитет.
2. Който заслужава доверие. Авторитетно мнение. Авторитетен вид.
3. Който не допуска възражение. Авторитетен тон.