Значение на думата авторитет

авторитѐт
м., само ед. Общопризнато значение, влияние. Ползвам се с авторитет. Имам авторитет.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".