Значение на авторитарен

авторита̀рен
авторита̀рна, авторита̀рно, мн. авторита̀рни, прил. Който се основава на безпрекословното подчинение. Авторитарно управление. Авторитарни методи. // същ. авторита̀рност, авторитарността̀, ж.