Значение на автореферат

авторефера̀т
мн. авторефера̀ти, (два) авторефера̀та, м. Спец. Кратко изложение по научно изследване, подготвено от самия автор. Автореферат на дисертация.