Значение на думата автор

а̀втор
мн. а̀втори, м. Създател на произведение, изобретение и под. // прил. а̀вторски, а̀вторска, а̀вторско, мн. а̀вторски.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".