Значение на думата автономия

автоно̀мия
ж., само ед. Самоуправление; независимост, самостоятелност. Академична автономия.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".