Значение на автоматичен

автоматѝчен
автоматѝчна, автоматѝчно, мн. автоматѝчни, прил.
1. Който действа като автомат или с помощта на автомат.
2. Прен. Който се е автоматизирал; механичен, безсъзнателен. // нареч. автоматѝчно. // същ. автоматѝчност, автоматичността̀, ж. (във 2 знач.). • Автоматична писалка. Писалка с резервоар за мастило, което автоматично слиза към перото.