Значение на автомат

автома̀т
мн. автома̀ти, (два) автома̀та, м.
1. Устройство или механизъм, които изпълняват многократно една и съща работа без непосредственото участие на човека. Телефонен автомат. Игрален автомат.
2. Индивидуално автоматично стрелково оръжие; шмайзер.