Значение на думата автокефален

автокефа̀лен
автокефа̀лна, автокефа̀лно, мн. автокефа̀лни, прил. Спец. Който е с независима църковна власт.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".