Значение на автоантигени

(лат.autoantigena) (мед.) Нормални антигени на организма, както и променени антигени (под въздействието на различни фактори), които предизвикват образуването на автоантитела срещу тях.