Значение на думата авоари

авоа̀ри
само мн. Наличната парична сума по сметка на вложителя в банка или друго кредитно учреждение.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".