Значение на авиация

авиа̀ция
мн. авиа̀ции, ж.
1. Въздушните средства за придвижване; въздушен флот. Гражданска авиация.
2. Само ед. Въздухоплаване. // прил. авиацио̀нен, авиацио̀нна, авиацио̀нно, мн. авиацио̀нни. Авиационна техника. Авиационна компания.