Значение на думата авеста

(рел.) Свещена книга на маздеизма, религия основана от Зороастър през X в пр. Хр. и разпространена в Персия, Иран и Индия.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".